en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om endelig godkjenning

Det er viktig at du søker om endelig godkjenning av utenlandsoppholdet når du kommer tilbake.

Karakterutskrift
Før hjemreise er du selv ansvarlig for å få med deg gyldig karakterutskrift for eksamener avlagt ved mottakerlærestedet og/eller en bekreftelse på gjennomført praksisopphold. Noen ganger kan du få med deg denne dokumentasjonen før avreise. Alternativt vil den ettersendes til din adresse i Norge.

Enkelte av lærestedene vi samarbeider med sender karakterutskriften direkte til Internasjonalt kontor. I slike tilfelles videresender vi karakterutskriften direkte til ditt institutt som sender deg en bekreftelse på e-post.

Søknad om endelig godkjenning
Du søker om endelig godkjenning i Digital studentekspedisjon.

Det er ditt ansvar å sørge for at saksbehandler ved ditt institutt på Universitetet i Stavanger mottar karakterutskriften eller bekreftelsen innen rimelig tid slik at utvekslingsoppholdet formelt kan godkjennes. Du vil ikke få utstedt vitnemål før slik godkjenning er på plass.

Hvordan vil utvekslingsoppholdet vise på vitnemålet?
Delstudier i utlandet vil vise på vitnemålet i den forstand at omfanget av emner innpasset fra andre læresteder vil stå oppført. Navnet på emnene man har fullført kan stå, men her varierer praksis ved de ulike instituttene noe. Karakterer fra utenlandske læresteder vil ikke bli omgjort til norsk karakterskala.

Ved senere jobbsøknad eller søknad om opptak til andre studier, legger man ved karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet sammen med vitnemålet fra UiS.