en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Yrkesskadedekningen i folketrygden

Du som tar deler av utdanningen din ved UiS i utlandet, vil også være omfattet av yrkesskadedekningen i folketrygden, forutsatt at du har lån eller stipend fra Lånekassen. Denne ordningen kommer i tillegg til støtten nevnt i pkt 1, og formålet med folketrygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem.

At du er yrkesskadedekket innebærer særlig gunstige vilkår for blant annet innvilgelse og beregning av sykepenger og pensjon, samt menerstatning dersom skaden gir varig medisinsk invaliditet. Etter folketrygdloven vil du som student ved en norsk institusjon være yrkesskadedekket under studiereise i utlandet, forutsatt at skaden inntreffer i forbindelse med undervisning.

Etter folketrygdloven vil du være yrkesskadedekket forutsatt at skaden inntreffer i en «undervisningssituasjon». I praksis betyr dette at skaden du har pådratt deg må ha oppstått mens du var i en undervisningssituasjon, på undervisningsstedet, i undervisningstiden. Du vil da som student ha samme rettighet som ordinære arbeidstakere med hensyn til lovens yrkesskadebestemmelser.

Etter §13-10 tredje ledd 3. kommer yrkesskadebestemmelsene også til anvendelse på undervisning utenfor ordinært undervisningssted. Forutsetningen er da at undervisningen skjer i skolens regi.