en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentenes ansvar

4. Studentenes ansvar
UiS kan ikke pålegge deg å tegne forsikring. Imidlertid kan studenter som skal reise sammen med ledsager fra UiS bli nektet å delta på oppholdet dersom forsikring ikke foreligger. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor ledsager etter en konkret vurdering mener at det ikke er forsvarlig å gjennomføre oppholdet uten at slik forsikring foreligger.

Før avreise plikter du å lese UiS sin brosjyre «Sikkerhet på reisen». Du skal også registrere deg via UiS sitt online utreise-skjema. Skjemaet finner du på internasjonalt kontor sine nettsider.
I skjemaet blir du blant annet bedt om å oppgi informasjon om pårørende og navn på forsikringsselskap, polisenummer etc. dersom tilleggsforsikring er tegnet. Du må også bekrefte at du er innforstått med konsekvensene av å ikke tegne egnet tilleggsforsikring i forbindelse med utenlandsoppholdet ditt.
Du vil få tilsendt kvittering for mottatt registrering.
Dersom du reiser på studierelatert opphold i følge med ansatte fra UiS, kan det i enkelte tilfeller kreves at det tilsendt kvittering blir forelagt ledsager.

4.1 Freemovere
De ovennevnte anbefalinger om å tegne forsikring vil være spesielt aktuelt for deg som på egen hånd organiserer et delstudium i utlandet.
Kontakt forsikringsselskapet ditt i god tid før avreise.

4.2 Ledsagende ansattes ansvar
Før avreise kan ansatte i særlige tilfeller undersøke om aktuelle studenter har mottatt kvittering for at forsikring er tegnet (som beskrevet ovenfor). Ansatte har, etter en konkret vurdering, mulighet til å nekte studenter å delta på studieoppholdet dersom nødvendig kvittering med forsikringsinformasjon ikke kan framvises. Dette vil være aktuelt i saker hvor særlige hensyn tilsier at studenten bør tegne forsikring.
UiS kan ikke fraskrive seg ansvar for studenter ved at disse selv tegner forsikring. Vanlige erstatningsrettslige regler vil i alle tilfeller gjelde.

Skulle en ulykke inntreffe, skal ansatte kontakte UiS sin kriseledelse for nærmere instrukser. Ved behov skal ansatte kontakte aktuelt forsikringsselskap, dersom studenten selv ikke er i stand til dette.
Se forøvrig UiS sin håndbok for kriseberedskap.

Husk:

  • Studenter på utvekslingsopphold plikter å registrere seg online
  • Ansatte som deltar på studieopphold kan i særlige tilfeller undersøke om studenter har mottatt kvittering på online-registrering.
  • Ansatte plikter å kontakte UiS sin kriseledelse og studenten sitt forsikringsselskap ved behov.