en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norske studenter og medlemskap i folketrygden

Overordnet utgangspunkt
Folketrygdloven har som formål å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved blant annet sykdom og skade, uførhet og dødsfall.

De fleste studenter har grunnleggende rettigheter etter folketrygdlovens ordinære stønadssystem.
Er du norsk statsborger med lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning er du pliktig medlem i folketrygden jf lov om folketrygd  §2-5 i). Dette innebærer også obligatorisk yrkesskadedekning se pkt. 1.5

Som fulltidsstudent i utlandet vil du som hovedregel ha rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling og opphold på sykehus, samt ambulansetransport. Du får imidlertid ikke dekket en eventuell hjemreise.

Du må som hovedregel betale for behandlingen selv, ta vare på kvitteringer og søke om å få refusjon for utleggene dine i etterkant.

Som medlem av folketrygden, kan du ved sykdom også reise hjem til Norge og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte.

1.1 Særlige regler for studenter på utveksling innenfor EØS/Sveits
Er du medlem i folketrygden, statsborger i et EØS-land eller Sveits og studerer i et annet EØS-land, har du rett til stønad til helsetjenester jf. pkt 1. Som dokumentasjon på retten til helsetjenester, må du i andre land enn de nordiske, ha med deg det europeiske helsetrygdekortet. Helsetrygdekortet utstedes av HELFO.

Helsekortet gir deg rett til medisinsk behandling på like vilkår som de som bor i landet du studerer i og gjør at du slipper å forskuttere utgifter til medisinsk behandling. Retten omfatter de ytelser som fra et medisinsk synspunkt måtte bli nødvendig under oppholdet, sett i forhold til ytelsens art og oppholdets varighet.

Helsetrygdekortet gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved behandlingssted som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du studerer i.

1.2 Særlige regler for studenter på utveksling utenfor EØS/Sveits med støtte fra Lånekassen
Du som får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et dokument/brev fra HELFO som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Det tar omtrent 15 virkedager fra støtten er innvilget til du mottar bekreftelsen.
Når du trenger helsetjenester i utlandet utenfor EØS-området, må du selv betale for behandling/opphold og medisiner etc. Du må ta vare på kvitteringene for utleggene dine og søke HELFO om refusjon i etterkant. Les mer på helsenorge.no

1.3 Særlige regler for studenter på utveksling i USA
Du som studerer i USA med støtte fra Lånekassen blir knyttet til den amerikanske forsikringsagenten Equian (tidligere Health Systems International, HSI). Etter denne avtalen kan du få oppgjør av utgifter til helsetjenester som folketrygden dekker. Equian er betjent 24 timer i døgnet 365 dager i året. Du får bistand til å velge riktig og nærmeste behandler eller sykehus, og du slipper som regel å forskuttere egne utgifter ved at Equian stiller de nødvendige garantier over hele USA. Les mer på helsenorge.no

1.4 Student utenfor EØS/Sveits uten støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet
Dersom du studerer i utlandet uten støtte fra Statens lånekasse for utdanning, faller du i utgangspunktet ut som medlem av trygden etter ett års utenlandsopphold. Etter søknad til NAV har du likevel rett til å forbli medlem også utover denne ettårsperioden.

Du som skal reise til utlandet i studiesammenheng uten støtte fra Lånekassen, må derfor kontakte Helfo Utland for å avklare rettighetene dine før avreise.