en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsikring

Informasjonen på denne siden gjelder for alle som skal på studiereise i utlandet:

  • Studenter på utveksling
  • Studenter i praksis
  • Studenter på feltarbeid/feltkurs/tokt /ekskursjon
  • Studenter på studietur
  • Studenter som deltar på konferanser

Selv om du er student ved UiS har du ingen særegen forsikring gjennom ditt forhold til UiS.

Norske statsborgere som mottar støtte fra  Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre. Du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Ønsker du som student på studiereise i utlandet å ha en fullgod dekning må du derfor i tillegg tegne egen privat forsikring. Forsikringen må være fullgod i forhold til formålet med oppholdet ditt. En vanlig reiseforsikring er som regel ikke tilstrekkelig!

Skal du ha praksis under utenlandsoppholdet bør du i tillegg tegne en egen ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver.


Utfyllende informasjon:

Forsikring for norske studenter i utlandet

1. Norske studenter og medlemskap i folketrygden

2. Yrkesskadedekningen i folketrygden

3. Privat forsikring

4. Studentenes ansvar

Forsikring for internasjonale studenter i utlandet

1. Internasjonale studenter og medlemskap i folketrygden

2.Særlige regler for studenter fra Norden

3. Student fra EØS/Sveits

4.Student fra et land utenfor EØS/Sveits og opphold i Norge mindre enn ett år

5.Student fra et land utenfor EØS/Sveits og opphold i Norge mer enn ett år

6. Sammendrag 

Freemovere-studenter som reiser utenom UiS sine avtaler 

Information in English
Insurance for international students abroad