en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknadsfrister og -skjema

Søknadsprosessen starter semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Les mer om frister og finn søknadsskjema her.

Frist for å søke om utveksling til Internasjonalt kontor

Utreise vårsemesteret
1. september (Søknadsskjemaet åpner i begynnelsen av august)

(1 juli for barchelorstudenter i sosialt arbeid og barnevern. Søknadsskjemaet åpner 15 juni.)

Utreise høstsemesteret
1. februar (Søknadsskjemaet åpner i begynnelsen av januar)

Disse søknadsfristene er helt absolutte og uavhengige av ukedag.

OBS! Særordninger gjelder for studenter på følgende studieprogram: bachelor i sykepleie, bachelor i sosialt arbeid og barnevnern, og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Se under for mer informasjon.

Hvordan søke
Søknad om utveksling registreres i Søknadsweb, som åpner rundt en måned før søknadsfristen hvert semester. I søknadsskjemaet kan man sette opp inntil fem læresteder i prioritert rekkefølge. Sjekk nøye at du oppfyller de formelle kravene som stilles.

Etter innsendt søknad vil du få bekreftelse på mottatt søknad og informasjon om den videre prosessen på e-post. Studenter som har tatt høyere utdanning ved andre læresteder enten i Norge eller i utlandet, blir bedt om å umiddelbart laste opp dokumentasjon (på engelsk) i Søknadsweb.

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har noen anbefalte læresteder på ditt studieprogram, kan du ta kontakt med en studiekonsulent på ditt institutt.

Søke om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold til ditt institutt eller fakultet

Når du har fått tilbudsbrev om hvor du skal søke til på utveksling er det viktig å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet hos ditt fakultet/institutt.

Det er hver enkelt student sitt ansvar å søke om forhåndsgodkjenning i god tid før utreise. Det kan ta inntil tre uker før man får svar på søknaden. Vær oppmerksom på at man ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før man har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning.

Detaljert informasjon om forhåndsgodkjenning.

Søke om endelig godkjenning etter endt utenlandsopphold
Når du har avsluttet utenlandsoppholdet og tatt eksamen, må du sørge for å få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Denne leveres til ditt institutt/fakultet sammen med søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet.

Detaljert informasjon om endelig godkjenning.

 

Særordninger for enkelte studentgrupper:
Bachelorprogrammet i sykepleie

Når du søker om utveksling: 

 1. Send søknad kun til Internasjonalt kontor. Søknadsskjemaet er tilgjengelig ca en måned før søknadsfrist i Søknadsweb

Last opp i SøknadsWeb følgende dokumenter i søknaden:

- Motivasjonsbrev hvor du redegjør for hvorfor du ønsker å gjennomføre et delstudium i utlandet. Please follow the    following template:

 1. Short presentation of yourself
 2. Your expectations and motivation concerning the exchange period.
 3. Describe your relevant professional qualities for the chosen exchange period.
 4. Be short and concise! Try not to exceed 1 A4 page format.
 5. If you have chosen Scandinavian institutions only, your Letter of Motivation can be in Norwegian.

NB! Motivasjonsbrev er det eneste du skal laste opp i søknadsweb innen søknadsfristen. Alle andre dokumeter vil du ved behov bli bedt om å ettersende på et senere tidspunkt.

Når du får svar på søknad om utveksling:

 1. Send inn søknad om forhåndsgodkjenning av fag til helsefag@uis.no når du har fått beskjed fra Internasjonalt kontor om hvor du skal reise.
 2. Vær forberedt på at du kan komme til å måtte levere inn dokumentasjon om negativ TB og MRSA-test til faglig koordinator.
 3. Send søknad til vertsuniversitetet eller organisasjon i samarbeid med faglig koordinator og/eller Internasjonalt kontor. Mer informasjon om prosessen vil bli sendt på epost og gitt på informasjonsmøter.
 4. Ta nødvendige vaksiner (I henhold til landet du skal dra til) Sjekk UD sine landsider og Folkehelseinstituttet for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. 
 5. Tegn forsikring og gjør spesielt oppmerksom på at du skal ut i praksis under oppholdet ditt. Du kan komme til å trenge en såkalt ansvarsforsikring.

Bachelorprogramme i sosialt sosialt arbeid og barnevern

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern har søknadsfrist 1 juli på vårsemesteret og 1 februar på høstsemesteret. I den elektroniske søknaden i Søknadsweb må du laste opp:

 1. Ferdig utfylt tilleggsskjema
 2. Oppdatert politiattest på engelsk. "Til bruk i utlandet"
 3. Søker du til et universitet som krever karakter 4 eller bedre i engelsk fra VGS, så må du skaffe en karakterutskrift på engelsk fra din videregående skole som du laster opp i søknaden. 

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag skal IKKE benytte Søknadsweb. Denne studentgruppen skal forholde seg til egne skjema og frister ved sitt institutt. Søknadsinformasjon

Internasjonalt kontor
Ta kontakt med oss på utveksling@uis.no (vennligst oppgi ditt studentnummer) dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen.