en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknadsfrister og -skjema

Søknadsprosessen starter semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Les mer om frister og finn søknadsskjema her.

Frist for å søke om utveksling til Internasjonalt kontor

Utreise vårsemesteret
1. september

Utreise høstsemesteret
1. februar

Disse søknadsfristene er helt absolutte og uavhengige av ukedag.

OBS! Særordninger gjelder for studenter på følgende studieprogram: bachelor i sykepleie, bachelor i sosialt arbeid og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag

Hvordan søke
Søknad om utveksling registreres i Søknadsweb, som åpner rundt en måned før søknadsfristen hvert semester. I søknadsskjemaet kan man sette opp inntil fem læresteder i prioritert rekkefølge. Sjekk nøye at du oppfyller de formelle kravene som stilles.

Etter innsendt søknad vil du få bekreftelse på mottatt søknad og informasjon om den videre prosessen på e-post. Studenter som har tatt høyere utdanning ved andre læresteder enten i Norge eller i utlandet, blir bedt om å umiddelbart sende inn dokumentasjon (på engelsk).

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har noen anbefalte læresteder på ditt studieprogram, kan du ta kontakt med studiekonsulent på ditt institutt.

Søke om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold til ditt institutt eller fakultet

Det er hver enkelt student sitt ansvar å søke om forhåndsgodkjenning i god tid før utreise. Det kan ta inntil tre uker før man får svar på søknaden. Vær oppmerksom på at man ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før man har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning.

Detaljert informasjon om forhåndsgodkjenning.

Søke om endelig godkjenning etter endt utenlandsopphold
Når du har avsluttet utenlandsoppholdet og tatt eksamen, må du sørge for å få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Denne leveres til ditt institutt/fakultet sammen med søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet (skjema i høyre kolonne).

Detaljert informasjon om endelig godkjenning.

Særordninger for enkelte studentgrupper

Studenter på bachelorprogrammet i sykepleie må laste opp ekstra dokumenter i søknadsweb. Skjema og liste over hvilken dokumenter som må lastes opp finner du i kolonnen til høyre når du er på datamaskinen. Den ligger nederst på siden på mobilversjonen. Studenter på dette studieprogrammet gjøres også oppmerksomme på at det finnes et eget opptaksreglement knyttet til søknad om utvekslingsopphold som kun gjelder for denne studentgruppen. 

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern har en annen søknadsfrist.  I den elektroniske søknaden i Søknadsweb må du laste opp et ferdig utfylt og signert tilleggsskjema. Skjema lastes ned i kolonnen til høyre.

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag skal IKKE benytte Søknadsweb. Denne studentgruppen skal forholde seg til egne skjema og frister ved sitt institutt. Søknadsinformasjon

Internasjonalt kontor
Ta kontakt med oss på utveksling@uis.no (vennligst oppgi ditt studentnummer) dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen.