en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledning og oppfølging

Internasjonalt kontor tilbyr veiledning til studenter som ønsker å reise på utenlandsopphold til læresteder som UiS har avtaler om utveksling med. Studenter som har søkt om utveksling får også oppfølging underveis av en egen kontaktperson.

I forkant av en veiledningstime forventes det at du har gjort deg kjent med informasjonen på nettsidene.

Veiledning ved Internasjonalt kontor
Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom du har praktiske spørsmål knyttet delstudier i utlandet:

  • Søknadskjema og -frister
  • Gangen i søknadsprosessen
  • Behov for tilrettelegging

Du finner oss i Kitty Kiellands hus, 3. etasje
Veiledningstime kan bestilles på: utveksling@uis.no

Faglig veiledning ved ditt institutt
Du kan ta kontakt med din studiekonsulent og/eller faglig koordinator dersom du har faglige spørsmål knyttet til delstudier i utlandet. Du finner navnet på studiekonsulent og/eller koordinator under ditt studieprogram under "Hvor og når kan jeg reise". Din studiekonsulent kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til:

  • Faglig forhåndsgodkjenning av emner
  • Studieplaner og valgfag
  • Endringer i utdanningsplanen
  • Forsinkelse i studieprogresjon
  • Anbefalt utreisesemester

Oppfølging i søknadsprosessen
Etter at du har søkt om utveksling vil du bli tildelt en kontaktperson på Internasjonalt kontor. Du er selv ansvarlig for å sende inn søknad, men har du spørsmål så er du velkommen innom.

Søknad om visum 
Studenten er selv ansvarlig for å kontakte og søke om visum ved ambassaden. UiS hjelper med å framskaffe nødvendige papirer og dokumentasjon, og gir veiledning til studentene.