en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erasmus+ og Nordplus

Dersom du reiser på utveksling til et land i Norden eller Europa vil du kunne motta ekstra stipend gjennom Erasmus+ eller Nordplusnettverket. Dette vil komme i tillegg til ditt ordinære lån og stipend fra Lånekassen. 

Det finnes tre typer stipend:

Erasmus+
Alle studenter som reiser på utveksling til et lærested UiS har en Erasmus+-avtale med kan få Erasmus+-stipend. Tildelingen skjer automatisk, og de studentene det gjelder vil få informasjon fra Internasjonalt kontor om hvilke dokumenter som må fylles ut, og hvilke krav som må oppfylles for å motta stipend. Mer informasjon.
Dersom oppholdet avbrytes uten gyldig grunn må du betale tilbake hele stipendet.

Nordplus: Nordtek
Dette er et nettverk for nordiske læresteder som tilbyr ingeniørutdanninger. Stipendet er aktuelt for studenter på masternivå. UiS får her tildelt et begrenset antall stipend hvert semester. Studenter som er aktuelle for dette stipendet vil få informasjon fra sin kontaktperson ved Internasjonalt kontor om hvordan gå frem for å søke. Mer informasjon.

Nordplus: Nordlys
Nordlys er et nettverk som består av universitetene i de nordiske landene. Nordlys-nettverket åpner for utveksling innen alle fagområder og på alle nivå (bachelor og master). Her har UiS et visst antall stipender til utdeling hvert år. Studenter som er aktuelle for dette stipendet vil få informasjon fra sin kontaktperson ved Internasjonalt kontor. Mer informasjon


Felles for disse tre stipendene er at de er koblet til hvilken type utvekslingsavtale man reiser ut på, og at man vil få informasjon fra Internasjonalt kontor om hvordan man skal gå frem for å motta stipendene.