en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lånekassen

Lånekassen har svært gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet sitt i utlandet.

Lånekassen gir følgende støtte:
  • Basisstøtte (som vanlig)
  • Reisestøtte (avhengig av destinasjon)
  • Skolepengestøtte (dersom aktuelt)
  • Støtte til forberedende språkkurs (under visse vilkår)
Se detaljer om beløp og vilkår på Lånekassen sine nettsider.
Informasjon om valutajustering.

Reisestøtte
Reisestøtten fra Lånekassen er et fast beløp som varierer alt etter hvilket geografisk område man reise til. Reisestøtten skal gi tilskudd til én T/R-reise for studenter som er på utveksling ett semester, to T/R-reiser for studenter som er ute et helt år. Støtten gis dels som stipend, dels som lån.

Skolepengestøtte
I andre land, særlig utenfor Europa, er det vanlig å betale skolepenger. Lånekassen dekker skolepenger inntil et visst beløp per semester, dels som stipend, dels som lån. Merk at Lånekassen må ha dokumentasjon fra lærestedet i utlandet som viser hvor mye skolepenger du skal betale. Det er en forutsetning at du tar 30 studiepoeng i utreisesemesteret (les: ordinær studiepoengproduksjon) for at du skal få full støtte hos Lånekassen.
 
Det er også mulig å søke om støtte for andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen, så lenge disse ikke er knyttet til helseforsikring, kost eller losji. Det er Lånekassen som avgjør hvilke avgifter som kan dekkes. Avgiftene regnes inn i det beløpet Lånekassen gir skolepengestøtte til.
 
Støtte til forberedende språkkurs
Reiser du på utveksling til et studiested som har et annet undervisningsspråk enn engelsk kan du søke Lånekassen om støtte til forberedende språkkurs. Sjekk nøye hvilke vilkår som gjelder. Det er ditt ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og søke til Lånekassen.

Hvilke krav må du oppfylle for å få støtte til delstudier i utlandet?
Lånekassen krever at man er fulltidsstudent ved vertsinstitusjonen i den perioden man søker om støtte til delstudier i utlandet. Helt konkret betyr dette at man må avlegge i snitt 6 studiepoeng per måned under utenlandsoppholdet.
 
Studieopphold ved læresteder i utlandet må dessuten være forhåndsgodkjent av ditt institutt ved UiS for å ha rett til støtte. UiS bekrefter disse opplysningene til Lånekassen elektronisk.

Når skal jeg søke om støtte?
Du sender søknad om støtte til delstudier i utlandet til Lånekassen når du:
  • har fått fått faglig forhåndsgodkjenning fra UiS av studieopplegget du planlegger å ta.
  • har fått bekreftet opptak fra lærestedet i utlandet.