en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fordeling av konkurranseutsatte studieplasser

Friplasser (plasser med fritak for skolepenger) og stipend ved våre samarbeidsinstitusjoner blir fordelt likt på vår- og høstsemesteret.

Ved læresteder der vi kun har én friplass per år, vil tildeling av utvekslingsplassen være 1. februar der første semester starter i UiS sitt høstsemester (Nord-Amerika og Europa) og 1. september der første semester starter i UiS sitt vårsemester (Oseania).

Studenter vil automatisk vurderes for stipend/friplass for hele perioden de søker om utvekslingsopphold til. Ved ny søknad om forlengelse av studieoppholdet i utlandet vil studentene ikke bli vurdert til stipend/friplass. Ved fordeling av friplasser blir søknadene rangert etter eksamensresultater og antall studieår.

Søker med lavest rangeringspoeng får da en eventuell tilgjengelig friplass. Snittpoeng regnes ut etter et vektet gjennomsnitt av avlagte eksamener, der A=1 og E=5 poeng. Rangeringspoeng regnes ut ved at det for hvert fullført studieår (60sp) på nåværende utdannelse/utdannelsesløp trekkes 0,1 fra snittpoeng.

Eksempel på snittpoeng:
En student med karakterene B (30sp), B (30sp) C (60sp) vil få 2,5 i snittpoeng.

Eksempel på rangeringspoeng:
Kåre har fullført 180 studiepoeng ved søknad om utveksling med 2,5 i snittpoeng. Han får da et "rangeringspoeng" på 2,2 ved fordeling. Lise har fullført 60 studiepoeng ved søknad om utveksling med 2,5 i snittpoeng. Hun får da et "rangeringspoeng" på 2,4 ved fordeling av plasser.

Retningslinjer for rangering av søkere til av konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet.