en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på utveksling.

Har du en funksjonsnedsetting? Har du lese-og skrivevansker eller en vedvarende sykdom som gjør at du trenger tilrettelegging i studiesituasjonen? Ikke la dette hindre deg i å reise på utveksling - ta kontakt med oss for å få en veiledningstime.

Dersom du har særskilte behov er det viktig at informerer oss om dette oss tidlig i prosessen slik at vi kan sørge for at du får best mulig tilrettelegging i under utenlandsoppholdet. Dette er spesielt viktig om du skal delta i et praksisopphold. Du må også fremskaffe dokumentasjon på funksjonsnedsettelsen fra lege tidlig i prosessen.

Videre er det viktig at du på et tidlig tidspunkt undersøker om du kan ta med deg nødvendige legemidler til utlandet dersom de ikke er tilgjengelige i det landet du skal reise til. Les mer på helsenorge.no:


Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom du planlegger å reise på utveksling. Vi er underlagt taushetsplikt.