en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opptakskrav

Universitetet i Stavanger ønsker å legge til rette for at så mange studenter som mulig kan få muligheten til å reise på utveksling. Samtidig stiller både vi og samarbeidspartnerne våre krav som man må vite om.

Teksten under bygger på: Retningslinjer for å søke om delstudium i utlandet


Utvekslingssemester
Alle studieprogram har definert når i studiet det er anbefalt å reise på utveksling. Det vil kun unntaksvis være mulig å reise på utveksling utenfor de anbefalte semestrene.

Studiepoeng og studieprogresjon
Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser. Noen læresteder krever at søkere har bestått minimum 60 studiepoeng allerede på søknadstidspunktet.

Vi gjør oppmerksom på at i særskilte tilfeller vil studiekonsulent/faglig koordinator kunne fraråde studenter om å søke om utveksling dersom søker ikke har tilfredsstillende studiepoengproduksjon i henhold til studieplanen, eller dersom utvekslingsoppholdet vil gå på bekostning av godkjent utdanningsplan.

Et utvekslingsopphold skal foregå i løpet av studietiden. Du kan IKKE reise på utveksling etter fullført grad eller for å ta opp igjen fag.

Karaktersnitt
Universitetet i Stavanger stiller ikke krav til en bestemt gjennomsnittskarakter når du søker om utveksling, men en del av våre partneruniversiteter har egne opptakskrav (særlig i land utenfor Europa). Selv om UiS ikke krever at studentene har et spesielt karaktersnitt ønsker vi at alle som reiser på utveksling skal være gode ambassadører og å ha gode nok karakterer for å øke sjansen for å oppnå gode resultater på mottakerlærestedet.

Vi gjør oppmerksom på at i særskilte tilfeller vil studiekonsulent/faglig koordinator kunne fraråde studenter om å søke om utveksling dersom karaktersnittet er spesielt lavt.

Engelsk språkkrav
Universitetet i Stavanger krever ingen språktester av studentene, men noen av våre partneruniversiteter våre krever dette.

Dersom du ønsker å søke til et universitet i Australia eller i USA må du vanligvis ha minimum 4 i engelsk fra videregående skole. Har du lavere karakter, må du ta en engelsktest (TOEFL eller IELTS). Ulike universitet krever ulike tester - spør oss om du er i tvil. Vi anbefaler på det sterkeste å bestille tid til testen så tidlig som mulig i prosessen.

Språkkrav Erasmus+
Innenfor Erasmus+-programmet blir det i avtalen mellom lærestedene definert hvilket språknivå det forventes at studenter skal ha i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Dette står definert i beskrivelsen av det enkelte lærested. Systemet er hovedsakelig bygd på selvevaluering.

Det er i tillegg obligatorisk for enkelte Erasmus+-studenter å ta en test av språknivå før avreise. Studenter som scorer lavere enn kravet, kan få tilbud om online språkkurs. Testingen av språknivå gjelder foreløpig kun for engelsk og enkelte andre europeiske språk. 

Forhåndsgodkjenning av emner
Emner du planlegger å ta i utlandet må alltid godkjennes i forkant. Det samme gjelder for praksisopphold. Det er saksbehandler på ditt fakultetet/institutt som godkjenner emner og praksis. Hensikten med forhåndsgodkjenning er at du skal være trygg på at ditt studium eller din praksis i utlandet vil bli godkjent og innpasset i din studieplan når du kommer hjem.

Videre gir en forhåndsgodkjenning den nødvendige bekreftelsen til Lånekassen om at utenlandsoppholdet gir deg rett til økonomisk støtte.

Sjekk eventuelle forkunnskapskrav
I forkant av innsending av søknad om forhåndsgodkjenning av emner lokalt på UiS, er det viktig at man sjekker om studiestedet i utlandet har definert krav til forkunnskaper på de emnene man ønsker å studere, og at man oppfyller slike eventuelle krav.

Dette er noe som lærestedet i utlandet har dialog med den enkelte student om, og det kan skje at man får avslag på å ta enkelte emner fordi mottakerlærestedet mener at man ikke har de nødvendige forkunnskapene.