en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtatte retningslinjer

Retningslinjer for rangering av søkere til av konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet.

Rangering av søkere til av konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet foretas etter følgende retningslinjer:

1. Søker med lavest rangeringspoeng blir først nominert til konkurranseutsatte studieplasser for delstudium i utlandet. Karakterer fra UiS inngå i beregningsgrunnlaget.

2. Først regner man snittpoeng ut etter et vektet (studiepoeng pr emne) gjennomsnitt av avlagte eksamener, der A=1 og E=5 poeng. Rangeringspoeng regnes deretter ut ved at det for hvert fullført studieår (60sp) på nåværende utdannelse/utdannelsesløp trekkes 0,1 fra snittpoenget. Ved like poeng foretas poeng fordeling ved loddtrekning.

3. I de tilfeller der det er flere søkere enn plasser til konkurranseutsatte studieplasser vil studenter som ikke har full studiepoengprogresjon på søkertidspunktet rangeres sist.

4. Ved praksisopphold i utlandet foretar det aktuelle instituttet fordeling av ledige praksisplasser før Internasjonalt kontor rangerer disse studentene mot andre søkere til konkurranseutsatte studieplasser.

5. Dersom aktuelle søkere ikke har oppnådd karakterer fra UiS ved fordelingstidspunktet og har bakgrunn fra ulike karaktersystemer vil det måtte foretas en skjønnsmessig poengberegning. I disse tilfellene forelegges innstillingen til utdanningsdirektøren for endelig godkjenning.


Vedtatt av Utdanningsutvalget, 12.09.12. Revidert 18.09.13. Revidert 22.05.2019