en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Covid-19 pandemien og søknad om utveksling

Viktig å tenke på før du søker om utveksling til våren 2021

1. Universitetet i Stavanger forholder seg til utenriksdepartementets reiseråd 

Dersom UD ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område vil heller ikke vi kunne sende studenter til dette området.  Det henger blant annet sammen med at vi ikke kan stå inne for studentenes sikkerhet, ikke minst med tanke på at det i slik områder ikke vil være tilgang til konsulære tjenester, ikke mulig å tegne reiseforsikring etc. 

 

2. Universitetet i Stavanger kan avlyse utveksling utover utenriksdepartementets reiseråd

Ledelsen ved UiS kan avlyse utveksling til et geografisk område selv om UD ikke fraråder reiser dit.  Universitetet gjør en helhetsvurdering av situasjonen til enhver tid, og må i forkant av søknadsprosessen forsøke å skape en forutsigbar situasjon for våre studenter.  Dette kan medføre at universitetet avlyser utveksling til områder som utenrikdepartementet ikke fraråder å reise til.

 

3. Prioriteringsliste

Når du søker om utveksling kan du sette opp en prioriteringsliste med opp til fem alternativer.  Hvis du har fått tilbud om å søke til partnerinstitusjonen som avlyser utveksling, eller beredskapsledelsen ved UiS beslutter at vi ikke kan sende studenter til området institusjonen ligger etter søknadsfristen for utveksling ved UiS, vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten om det er mulig.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å søke om andre alternativ eller omprioritere listen etter søknadsfrist.

 

4. Slik situasjonen er i dag er det størst mulighet til å gjennomføre utveksling i Norden / Europa 

Selv om smittetallene per i dag er høye på verdensbasis, har situasjonen i Europa bedret seg noe, og enkelte land har igjen åpnet for reisende. Hvis denne trenden fortsetter vil det derfor mest trolig være mulig å gjennomføre utveksling i Europa. 

Det er større usikkerhet knyttet til land utenfor Europa, og slik situasjonen er i dag vil vi ikke anbefale å søke om utveksling til disse landene. 

 

5. Økonomi 

De fleste av våre samarbeidspartnere i Europa og Norden deltar i Erasmus-programmet.  Til disse institusjonene betaler du ikke for å søke om opptak,  det er ikke skolepenger, og du vil få et stipend for perioden du er i utveksling.  Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i forkant av utvekslingen vil det derfor ikke være kostnader knyttet til en slik søknad.  Dersom du må avbryte oppholdet vil heller ikke kostnaden til f.eks. hjemtransport være like stor som om du for eksempel skulle reise hjem fra Australia eller USA.

Det kan knytte seg kostnader til selve søknadsprosessen til våre partneruniversitet utenfor Europa.  Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i etterkant av at søknaden er sendt inn vil det være vanskelig å få dekket disse kostnadene.  På samme måte vil det kunne være vanskelig å få refundert skolepenger dersom oppholdet blir avbrutt i løpet av oppholdet.