en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Covid-19-epidemien og søknad om utveksling

Viktig å tenke på før du søker om utveksling til våren 2021

NY INFORMASJON FRA 4. SEPTEMBER

Under den pågående Covid-19-epidemien er det til enhver tid beredskapsledelsen ved Universitetet i Stavanger som avgjør i hvilken grad vi skal gjennomføre internasjonal studentutveksling.  Dessverre har beredskapsledelsen sett seg nødt til å ta avgjørelsen om at vi i hovedsak må avlyse all studentutveksling utenfor Europa.   

Vi vil at alle som har søkt om utveksling til land utenfor Europa skal få mulighet til å endre sin søknad, og vi har derfor utsatt søknadsfristen for utveksling våren 2021.  

Ny søknadsfrist er 20. september 

  • Dersom du ikke har søkt om utveksling tidligere har du mulighet til å logge deg inn i søknadsweb og søke om utveksling. 

  • Dersom du allerede har søkt om utveksling kan du logge deg inn i søknadsweb og endre søknaden frem til ny søknadsfrist. 

  • Dersom du allerede har søkt om utveksling og det ikke er aktuelt å søke om utveksling til land i Europa, ber vi deg logge inn i søknadsweb og trekke søknaden.  

Fakultetene kan i helt spesielle tilfeller be beredskapsledelsen om å vurdere særskilte unntak utenfor Europa etter å ha utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for den aktuelle utvekslingsdestinasjonen. 

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan saksbehandle søknader før fristen 20. september. 

 

Ansvar og forsikring  

Vi på internasjonalt kontor vil selvsagt bistå deg som vanlig i videre søknadsprosess etter fristen.  Vi gjør allikevel oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. UiS kan ikke dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen. Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter i løpet av utvekslingsperioden.  

Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrensede også for hendelser som ikke er relatert til Covid-19-epidemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man risikere å få begrensent konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette. 

- - -

 

1. Universitetet i Stavanger forholder seg til utenriksdepartementets reiseråd 

Dersom UD ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område vil heller ikke vi kunne sende studenter til dette området.  Regjeringen har nå gått ut og karakterisert studentutveksling som 'nødvendige reiser'.  Vi vil derfor åpne for studentutveksling til Europa selv om flere av disse landene er karakterisert som 'røde land'.

 

2. Universitetet i Stavanger kan avlyse utveksling utover utenriksdepartementets reiseråd

Ledelsen ved UiS kan avlyse utveksling til et geografisk område selv om UD ikke fraråder reiser dit.  Universitetet gjør en helhetsvurdering av situasjonen til enhver tid, og må i forkant av søknadsprosessen forsøke å skape en forutsigbar situasjon for våre studenter.  Dette kan medføre at universitetet avlyser utveksling til områder som utenrikdepartementet ikke fraråder å reise til.

 

3. Prioriteringsliste

Når du søker om utveksling kan du sette opp en prioriteringsliste med opp til fem alternativer.  Hvis du har fått tilbud om å søke til partnerinstitusjonen som avlyser utveksling, eller beredskapsledelsen ved UiS beslutter at vi ikke kan sende studenter til området institusjonen ligger etter søknadsfristen for utveksling ved UiS, vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten om det er mulig.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å søke om andre alternativ eller omprioritere listen etter søknadsfrist. Ny søknadsfrist for utveksling våren 2021 er 20. september.

 

4. Slik situasjonen er i dag er det størst mulighet til å gjennomføre utveksling i Norden / Europa 

Kriseledelsen ved UiS følger utviklingen av Covid-19-epidemien tett. All utveksling til land utenfor Europa våren 2021 har blitt kansellert.  

 

5. Økonomi 

De fleste av våre samarbeidspartnere i Europa og Norden deltar i Erasmus-programmet.  Til disse institusjonene betaler du ikke for å søke om opptak,  det er ikke skolepenger, og du vil få et stipend for perioden du er i utveksling.  Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i forkant av utvekslingen vil det derfor ikke være kostnader knyttet til en slik søknad.  Dersom du må avbryte oppholdet vil heller ikke kostnaden til f.eks. hjemtransport være like stor som om du for eksempel skulle reise hjem fra Australia eller USA.