en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknadsprosessen

Grip muligheten til å få et utvekslingsopphold i et annet land.
Du kan som student ved UK søke om utveksling til mange ulike internasjonale samarbeidspartnere

UKs frise UKs frise

Sånn søker du

 1. Finn ut hvor du ønsker å reise på utveksling. Vær forberedt på å måtte gjøre mye selv. Start derfor planleggingen av utenlandsoppholdet og søknaden i god tid
 2. Kom på informasjonsmøte
 3. Registrer deg som utvekslingssøker/ søk om Erasmus+stipend innen 1. februar.  Det gjør du her
 4. Lever søknaden innen 15.februar
 5. Følg individuell veiledning fra internasjonal koordinator på internasjonalt kontor

Du kan søke om utvekslingsplass ved maksimum 3 læresteder.

Søknadsinformasjon

Til de fleste europeiske institusjoner søker du gjennom søknadsplattformen EASY. Her kan du opprette en profil og legge inn søknader.

Dersom institusjonen du vil søke til ikke er med i det elektroniske søknadssystemet EASY skal du levere inn søknaden på papir til internasjonal koordinator på internasjonalt kontor sammen med dette søknadsskjemaet.

Både søknader gjennom EASY og på papir skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende: 

 • Video hvor du spiller/danser 
 • Motivasjonsbrev
 • Anbefalingsbrev fra lærer
 • CV
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb)
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom dere får tilbud om plass

Vær oppmerksom på at enkeltinstitusjoner kan ha lagt om til egne søknadsprosedyrer. Orienter deg derfor nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser. Disse må du følge opp.