en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om utveksling

Det gjelder egne frister og skjemaer for Fakultet for utøvende kunstfags utvekslingssøkere. Les derfor denne informasjonen nøye for å sikre at din søknad blir mottatt riktig og i tide.

 

Hvem kan søke om utveksling?

Det er mulig å søke om utveksling for studenter som i 2020/2021 går:

Bachelor i musikk: 6. semester (vårsemester i 3. klasse)

Bachelor i dans: 5. semester (høstsemester i 3. klasse)

Masterstudenter: 3. semester /høstsemester i 2. klasse)

Videreutdanning: hele året, eller deler av året.


Du må ha fullført alle emner i det normerte studieløpet før du reiser på utveksling.

Du må være semesterregistrert ved UIS og betale semesteravgift også i utvekslingsperioden.

Hovedinstrumentlærer (musikk)/ faglig mobilitetsansvarlig (dans: Marie R. Mathisen)  må godkjenne/anbefale utvekslingssøknaden. En læringsavtale (Learning Agreement) skal inngås og signeres av vertsinstitusjon, hjemmeinstitusjon og studenten selv. Denne avtalen er grunnlaget for godkjenning/innpassing av oppholdet i egen utdanningsplan. Forhold omkring eksamensavvikling bestemmes også i læringsavtalen.