en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nettverk og avtaler

Fakultet for utøvende kunstfag legger til rette for internasjonal mobilitet gjennom en rekke samarbeidsavtaler med andre utøvende danse- og musikkinstitusjoner.

UKs frise UKs frise

For mobilitet i de nordiske og baltiske landene bruker vi hovedsakelig NORDPLUS-nettverkene, hvor Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt medlem i ECA og Nordplusmusic. Våre aktiviteter er også svært godt forankret i europeiske samarbeidsprosesser gjennom Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), som involverer 280 medlemsinstitusjoner.

Vi bruker hovedsaklig stipendordninger fra ERASMUS+programmet ved studentmobilitet, og fakultetet har tett kontakt med Internasjonalt kontor på UIS i denne prosessen.