en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Språkkrav for utvekslingsstudenter

Har du lyst til å studere i et land der engelsk ikke er hovedspråk? Da bør du lese dette om krav til språkkunnskaper.

En god del av UH-fakultetets utvekslingsavtaler gir deg muligheter til å studere kurs på engelsk i land der engelsk ikke er hovedspråket. Eksempler er Tyskland, Spania, Romania, Tsjekkia osv. Vi erfarer imidlertid at det er flere grunner til at du bør ha kunnskaper i landets hovedspråk dersom du velger å reise disse stedene:

  • En del kurs som undervises på engelsk er ikke alltid tilgjengelige, de undervises/tilrettelegges bare delvis på engelsk
  • Du kan ikke velge blant all universitetets engelskunderviste kurs, men må forholde deg til et utvalg
  • Undervisningsspråk kan endres uten forvarsel, og det kan være en stor utfordring å finne erstatningskurs på engelsk

Vi anbefaler derfor at du som ønsker å reise på utveksling til et land der hovedspråket er et annet enn engelsk, har språkkunnskaper i hovedspråket tilsvarende C-språk fra videregående skole, eller minimum nivå B1 (helst B2) i det felleseuropeiske språkrammeverket. Vi anbefaler videre at du ikke reiser til et slikt universitet dersom du ikke har noe bakgrunn i hovedundervisningsspråket.

Dersom du trenger oppfriskning eller heving av språknivået, kan du få støtte til språkkurs i utlandet. Du må da melde deg på et intensivt språkkurs som oppfyller kravene som Lånekassen stiller. Støtten kommer som stipend, og gir deg en flying start på et utvekslingsopphold. Reiser du via en Erasmusavtale, får du også en online språktest som sier noe om ditt nivå, og eventuelt et gratis språkkurs ved behov.

Lurer du på noe?
Du kan kontakte din studiekoordinator på instituttet for å få vite mer om språkkrav og få anbefalinger ut fra dine behov.