en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utveksling for masterprogram i nordisk og lesevitenskap

Masterstudenter i nordisk og lesevitenskap kan reise ut for å studere ett semester som del av utdanningen. Utvekslingstilbudet er under oppbygging, og oppdateres jevnlig.

Utvekslingssemester:

2. semester i første studieår

Dette semesteret inneholder to obligatoriske emner som dreier seg om endringer i lesepraksiser og saktekster:

  • MLE335  Ny skriftkultur: endring av lesepraksiser og læringsformer
  • MUT403 Saktekster

For å lykkes med et utvekslingsopphold, må du planlegge dette fra første stund som student. Du bør finne kurs ved din vertsinstitusjon som ligger nært nok de ovennvevnte emnene mht. læringsutbytte til at de kan godkjennes som erstatning for hjemme-emnene.

Anbefalte læresteder
Faggruppen anbefaler først og fremst å se til nordiske universiteter. UiS deltar i Nordlys-nettverket, som gir deg anledning til å reise til en av de store nordiske forskningsuniversitetene i Danmark, Sverige, Finland, Island eller på Færøyene. Det er også inkludert et stipend som supplement til oppholdet.

Sjekk NORDLYS-nettverket sine nettsider for info

Det er også mulig å benytte seg av universitetets egne bilaterale avtaler, men foreløpig må du selv finne frem til et relevant tilbud.

Faggruppen ønsker å bygge egne utvekslingsavtaler, og vil komme tilbake med mer informasjon når dette er tilgjengelig.