en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utveksling for lektorprogram i humanistiske fag

Lektorstudenter i humanistiske fag kan velge blant mange av UiS sine utvekslingstilbud. Det viktigste er å komme i gang tidlig med planlegging.

Utvekslingssemester

2. studieår (fag 2)

6. eller 7. semester (fag 1)


Faglige anbefalinger

Alternativ 1: Fag 2 i ett eller to semestre
Utveksling i 2. studieår gir deg i tillegg mulighet til å ta kurs i utlandet som godkjennes som fag 2 i lektorutdanningen din. Du kan velge å studere ett av disse fagene: engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, matematikk, naturfag, samfunnsfag og idrett, eller fremmedspråk (tysk, fransk, spansk). Det vil også være mulig å reise ut ett semester, men da må kursene man tar i utlandet være faglig integrert i den delen av fag 2 som man tar ved ved UiS. Vær obs på at man ved å velge en slik løsning ikke kan studere fremmedspråk under utvekslingsoppholdet.

Praksiskrav
I 2. studieår i Lektorprogrammet er det lagt inn 2x2 uker med praksis (høst + vår). Det er en stor fordel om praksis kan gjennomføres i utlandet når du er på utveksling, men det er ikke alle universitetene som kan tilby det. Kontakt studiekoordinator for å få mer informasjon om ulike alternativer for gjennomføring av praksis.

Alternativ 2: Fag 1 i ett semester
UiS tilbyr engelsk, historie og nordisk som fag 1, og du har to måter du kan få til dette på:

  • Reis på utveksling i 6. semester, og inkludere bacheloroppgaveskriving i utenlandsoppholdet. Her er det mange universiteter å velge mellom, men det kan være en utfordring å få til å skrive bacheloroppgave i kombinasjon med kursvalg ved vertsinstitusjonen.
  • Reis på utveksling i 7. semester, og studér på masternivå. Her er det kun disiplinære kurs du trenger å tenke på valg mellom, men antall universiteter der vi har egne masterplasser er begrenset.

Uansett hva du velger, bør du velge det i god tid på forhånd, slik at du får tid til å planlegge både kursvalg og praksis. Utvekslingsveileder og studieveileder vil hjelpe deg med valgene!

Faglig anbefalte læresteder

Norden
Innen Norden kan alle UiS-studenter benytte seg av Nordlys-nettverket. Partnerne i dette nettverket vil kunne tilby mange muligheter både som fag 1 og fag 2. En fordel er at du ofte kan benytte norsk som arbeidsspråk under oppholdet, og du kan reise til ett av de store forskningsuniversitetene i de nordiske land.

Europa
Se egen oversikt over alle Erasmusavtalene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Universitetene er merket med studienivå (bachelor/master) og med hvilke fagområder som gjelder.

Fordypning i engelsk ved Norwegian Study Centre i York, UK
Studenter som tar engelsk som fag 1 kan velge tilbudet YorkCourse in English ved Norwegian Study Centre (NSC) i York, UK i 6. semester. NB:Tilbudet er godkjent som fordypning i engelsk inkludert bacheloroppgave. Oppholdet har ikke studieavgift, og du får adgang til alle fasiliteter ved University of York.
Les om tilbudet ved NSC i York. Finn ut mer om kurstilbudet 
 

Resten av verden
UiS har et stort nettverk av bilaterale utvekslingsavtaler som lektorstudenter kan benytte. Et par konkrete anbefalinger:

Utveksling for studenter som tar realfag
Kontakt utveksling@uis.no for informasjon om hvilke utvekslingsavtaler man kan benytte.