en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utveksling for lektorprogram i humanistiske fag

Lektorstudenter i humanistiske fag kan velge blant mange av UiS sine utvekslingstilbud. Det viktigste er å komme i gang tidlig med planlegging.

Utvekslingssemester

2. studieår (fag 2)

6. eller 7. semester (fag 1)


Faglige anbefalinger

Alternativ 1: Fag 2 i ett eller to semestre
Utveksling i 2. studieår gir deg i tillegg mulighet til å ta kurs i utlandet som godkjennes som fag 2 i lektorutdanningen din. Du kan velge å studere ett av disse fagene: engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, matematikk, naturfag, samfunnsfag og idrett, eller fremmedspråk (tysk, fransk, spansk). Det vil også være mulig å reise ut ett semester, men da må kursene man tar i utlandet være faglig integrert i den delen av fag 2 som man tar ved ved UiS. Vær obs på at man ved å velge en slik løsning ikke kan studere fremmedspråk under utvekslingsoppholdet.

Praksiskrav
I 2. studieår i Lektorprogrammet er det lagt inn 2x2 uker med praksis (høst + vår). Det er en stor fordel om praksis kan gjennomføres i utlandet når du er på utveksling, men det er ikke alle universitetene som kan tilby det. Kontakt studiekoordinator for å få mer informasjon om ulike alternativer for gjennomføring av praksis.

Alternativ 2: Fag 1 i ett semester
UiS tilbyr engelsk, historie og nordisk som fag 1, og du har to måter du kan få til dette på:

  • Reis på utveksling i 6. semester, og inkludere bacheloroppgaveskriving i utenlandsoppholdet. Her er det mange universiteter å velge mellom, men det kan være en utfordring å få til å skrive bacheloroppgave i kombinasjon med kursvalg ved vertsinstitusjonen.
  • Reis på utveksling i 7. semester, og studér på masternivå. Her er det kun disiplinære kurs du trenger å tenke på valg mellom, men antall universiteter der vi har egne masterplasser er begrenset.

Uansett hva du velger, bør du velge det i god tid på forhånd, slik at du får tid til å planlegge både kursvalg og praksis. Utvekslingsveileder og studieveileder vil hjelpe deg med valgene!

Faglig anbefalte læresteder

Norden
Innen Norden kan alle UiS-studenter benytte seg av Nordlys-nettverket. Partnerne i dette nettverket vil kunne tilby mange muligheter både som fag 1 og fag 2. En fordel er at du ofte kan benytte norsk som arbeidsspråk under oppholdet, og du kan reise til ett av de store forskningsuniversitetene i de nordiske land.

Europa
Se egen oversikt over alle Erasmusavtalene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Universitetene er merket med studienivå (bachelor/master) og med hvilke fagområder som gjelder.

Fordypning i engelsk ved Norwegian Study Centre i York, UK
Studenter som tar engelsk som fag 1 kan velge tilbudet YorkCourse in English ved , UK i 6. semester. NB:Tilbudet er godkjent som fordypning i engelsk inkludert bacheloroppgave. Oppholdet har ikke studieavgift, og du får adgang til alle fasiliteter ved University of York.
 

Resten av verden
UiS har et stort nettverk av bilaterale utvekslingsavtaler som lektorstudenter kan benytte. Et par konkrete anbefalinger:

  • i Singapore: Lær av de beste i verden på utdanning.
  • : Ta samfunnsfag i California.

Utveksling for studenter som tar realfag
Kontakt utveksling@uis.no for informasjon om hvilke utvekslingsavtaler man kan benytte.