en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vilkår for utveksling i GLU 5-10

For å kunne reise på utveksling som GLU 5-10 student, må du følge disse vilkårene for at studieoppholdet i utlandet skal bli vellykket og bli godkjent som del av utdanningen.

Godkjenning som undervisningsfag
Alle studenter på GLU 5-10 må fullføre to undervisningsfag på 60 studiepoeng innenfor de 3 første årene av studiet. Det vil si at hvis du velger å reise ut i 5. semester, må du finne kurs som bygger videre på det undervisningsfaget du har startet på i 4. semester. Dersom du vil reise ut i 7. eller 8. semester, kan du enten bygge på et undervisningsfag du allerede har tatt (deler av) eller ta et helt nytt fag. Husk at kursene må kunne godkjennes som et undervisningsfag i den norske skolen.

Godkjenning som skolerelevante fag
Alle studenter på GLU 5-10 kan ta ett semester med såkalte skolerelevante fag. Dette kan innpasses i 7. eller 8. semester. De aller fleste kurs som tilbys av en lærerutdanning i utlandet kan godkjennes  - her er det mange muligheter. Skolerelevante fag kan også kombineres med undervisningsemner (som du har tatt tidligere eller har planer om å ta), men kursene må være på tilstrekkelig høyt nivå og ikke overlappe med andre emner du tar på GLU. 

Reise på utveksling et helt år
Dersom du vil reise ut et helt studieår, kan du enten ta 60 studiepoeng undervisningsfag, eller en kombinasjon av minimum 30 studiepoeng undervisningsfag og maksimum 30 studiepoeng skolerelevante fag. Dette betyr at du for eksempel kan ta 45 studiepoeng naturfag som undervisningsfag og 15 studiepoeng skolerelevante fag.

Praksis under utvekslingsopphold
Det varierer fra lærested til lærested vi har utvekslingsavtale med hvorvidt de tilbyr praksis og i hvilket omfang. Hvis du ønsker å ta praksis som en del av utvekslingsoppholdet, må man finne et faglig opplegg som har minimum 10 dager med skolepraksis per semester. Det stilles ikke krav til hvordan de 10 dagene er fordelt i løpet av oppholdet. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan praksis tas etter hjemkomst. Dette er en spesialordning kun for studenter som reiser på utveksling.