en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Teknisk samfunnssikkerhet - master

Utvekslingssemester
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet eller ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitene som universitetet har avtale med.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen er utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er vitkig at emenen du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tisp er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Ta kontakt med studieseksjonene for å sikre deg at emene du planlegger å ta i utlandet kan blir godkjent i henhold til studieplanen.

Studenter vil etter søknad kunne få godkjent at deler av studiet blir tatt ved et utenlandsk lærested. Normalt vil dette gjelder 3. semester.


Faglig anbefefalte læresteder

  • , Danmark
  • , Sverige
  • , Island
  • , Spania (NY)
  • , USA
  • , USA
  • , Australia
  • , Australia


Aktuelt nettverk
Nordtek er et nettverk som består av 22 utdanningsinstitusjoner i Norden som tilbyr ingeniørutdanninger på mastergradsnivå. For å søke om Nordtek-stipend må man ha avlagt minimum 120 studiepoeng ved søknadstidspunktet. 

Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK nettverkene