en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Datateknologi - master

Utvekslingsemester
Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved et av de universitetene som UiS har avtale med.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søkndsfristen er utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.


Opplegg for utvekslingen
Tredje semester på masterprogrammet i datateknologi er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjent før du reiser ut. Det er vitkig at emenene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har  tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.


Faglig anbefalte læresteder

  • (Grenoble INP), Frankrike*
  • , Polen
  • , Tyskland
    Instituttet har en Erasmus avtale med Aachen University, avtalen gjelder for to studenter. Studentene kan søke om Erasmus stipend. Lenke til emner finner du her. De fleste emnene blir tilbudt på engelsk.. For mer informasjon, ta kontakt med studiekonsulenten på instiuttet.
  • , Nederland


Andre aktuelle læresteder

UiB tilbyr intensiv kurs i fransk som er velegnet forberedenede for studenter som skal på utveksing til Frankrike. Kurset er tilgjengelig for UiS studenter. Mer informasjon her.

Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke andre avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.