en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Data - bachelor

Utvekslingssemester

Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at  studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med. Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen ofr utveksling til utlandet er 1. februar for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
I femte semester på bachelorprogrammet i datateknologi er det satt opp 30 studiepoeng som valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder
 

  • , USA

Andre læresteder

 

Flere muligheter

Universitetet i Stavanger har en rekke andre avtaler med universiteter i og utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.