en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelor i automatisering og elektronikkdesign

Utvekslingssemester

Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefaler vi å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved et av de universitetene vi har avtale med. Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utveksling

I 5. semester på bachelorprogrammet i automatisering og elektronikkdesign er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjent før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Anbefalte læresteder

Norden:

  • , Danmark
  • , Danmark   

Resten av Europa:

  • , Nederland

Australia:

  • , Australia

Asia:

  • , USA


Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med andre universiteter utenfor Europa som kan være aktuelle dersom du finner et relevant fagtilbud.