en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uppsala universitet - Sverige

“In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  • Uppsala universitet
  • Uppsala universitet

På nett: www.uu.se

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Uppsala universitet (UU) er Nordens eldste universitet, grunnlagt så langt tilbake som i 1477. Universitetet har 40 000 studenter, og blir jevnlig ranket som en av de 100 beste universitetene i verden.

Universitetet i Stavanger og Uppsala universitet er begge med i de nordiske nettverkene Nordtek og Nordlys, som åpner for studentutveksling.

UiS har inngått en Erasmus-avtale innen nordisk språk og litteratur for studenter på Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS).

Undervisningsspråk  
Svensk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i svensk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt
Nordlys: 1 eller 2 plasser hvert semester.
Nordtek: Antall ikke fastsatt.
Erasmus: 2 plasser for studenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (BA- og MA-program, inkludert lektorprogrammet).

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordplusutveksling eller Erasmusutveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet. 

Stipendmuligheter
Du har mulighet til å søke om Erasmus- eller Nordtekstipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering:
Høstsemester: September-januar
Vårsemester: Januar-juni

Detaljert akademisk kalender.

Valg av emner
Sjekk UU sin nettside for informasjon om fagtilbud (på engelsk). Norske studenter kan også ha mulighet for å følge undervisning på svensk, se fullstendig oversikt over studietilbud.

For studenter som tar nordisk som fag 2, er det laget en utvekslingspakke med forhåndsgodkjente emner for utveksling i 4. semester. Kontakt Ingrid Nielsen for informasjon.

Studiepoeng i utlandet
30 ETCS = 30 studiepoeng

Bolig
Utvekslingsstudenter kan søke om bolig gjennom University Housing Office.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling