en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University of Akureyri – Island

University of Akureyri ble grunnlagt i 1987 og har i dag 1800 studenter. Universitetet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit

  • Copyright: Akureyri
  • Copyright: Akureyri
  • Copyright: Akureyri
  • Copyright: Akureyri

University of Akureyri på nett

Facebook

YouTube

Twitter

Student guide

Undervisningsspråk
Engelsk og islandsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller islandsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Se mer om valg av emner her

Semesterorganisering
Høstsemester: Midten av august til midten av desember 
Vårsemester: Januar til juni

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Les mer om bolig her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Island.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling