en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University College Syddanmark - Danmark

University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  • University College Syddanmark
  • University College Syddanmark

University College Syddanmark på nett.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
UC Syd har totalt 5 ulike campuser, og tilbyr 13 ulike profesjonsutdanninger for sine rundt 6,500 studenter. Institusjonen fokuserer særlig på bachelorprogram innen lærerutdanning, helsefag, sosialfag og data.

UiS har Erasmus+-avtale med UC Syd innen lærer/barnehagelærerutdanning (campus Haderslev).

Undervisningsspråk
Dansk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Lærer/barnehagelærer: 2

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet. 

Stipendmuligheter
Studenter som reiser på Erasmus+ avtale får Erasmus-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: August-desember
Vårsemester: Januar-juni

Valg av emner
Oversikt over emnetilbud (Programmes).

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit 

Bolig
Mer informasjon om bolig finner du på deres nettsider.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---
Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling