en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University College of Northern Denmark - Danmark

Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La denne drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

  •  © University College Nordjylland
  •  © University College Nordjylland
  •  © University College Nordjylland
  •  © University College Nordjylland

University College of Northern Denmark på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
University College of Northern Denmark (UCN) har rundt 9000 studenter og tilbyr utdanningsprogram innenfor blant annet fagområdene: hjemmesykepleie, medisinsk praksis og psykiatrisk praksis. UCN har i tillegg studieprogram som favner studenter som ønsker å studere datateknikk, markedsføring og hotellfag. Syepleiestudenter skal studere i Aalborg.

Universitetet i Stavanger har inngått en Nordplusavtale med University College of Northern Denmark.

Antall praksisplasser
Ikke oppgitt

Undervisningsspråk
Dansk

Krav om karakterer
Ikke oppgitt

Antall praksisplasser
Ikke oppgitt

Informasjon om praksisplassen
Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på en Nordplusutveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordplusstipend  i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September - desember
Vårsemester: Januar - juni

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit.

Bolig
HousingAnywhere kan de innkommende studerende søke etter en bolig for en kortere eller lenger studie- eller praksisperiode.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Danmark.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider
 

Flere spørsmål om utveksling?

Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

------------------------------------

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling