en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

University College Lillebælt - Danmark

University College Lillebælt er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram blant annet innenfor fagområder sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg!

  • © University College Lillebaelt

University College Lillebælt på nett
Nettside for internasjonale studenter

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universitetet i Stavanger har inngått en Erasmus+ avtale som gjelder to studenter (bachelor) ved Institutt for helse- og sosialfag. Studenter på praksisopphold er i Odense eller Vejle. Aktuelle fagområder for studenter som tar en bachelorgrad i sykepleie er: barn, barsel, kirurgi, medisin, eldre, psykiatri og hjemmesykepleie.

Undervisningsspråk
Dansk

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
2

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: August-desember
Vårsemester: Januar-juni
 

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
University College Lillebælt er behjelpelige med å skaffe bolig til studentene.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling