en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Universitetet i Helsinki – Finland

Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  • Copyright: Helsinki
  • Copyright: Helsinki
  • Copyright: Helsinki

Universitetet i Helsinki på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universitetet I Helsinki har ca. 37.000 studenter og ved flere anledninger blitt ranket blant verdens 100 beste universiteter.

Universitetet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit.

UiS har inngått en Erasmus-avtale innen nordisk språk og litteratur for studenter på Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). 

Se mer av Universitetet i Helsinki her:

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn

Undervisningsspråk
Engelsk, finsk og svensk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk, finsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Nordlys: Ingen begrensing
Erasmus: 2 plasser for studenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (BA- og MA-program, inkludert lektorprogrammet).

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling eller Erasmus-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlys- eller Erasmusstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Finn ut mer om valg av emner her.

Nordisk-studenter tar emner under Bachelor's Programme in Languages and Literatures in Finland. For studenter som tar nordisk som fag 2, er det laget en utvekslingspakke med forhåndsgodkjente emner for utveksling i 4. semester. Kontakt Benedikt Jager for informasjon.

Semesterorganisering
Høstsemester: 1. august til slutten av desember 
Vårsemester: 1. januar til slutten av juli

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig
Les mer om bolig ved Helsinki her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter - fra studenter som har vært på utveksling.