en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Umeå Universitet – Sverige

Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  • Umeå
  • Umeå
  • Umeå

Umeå Universitet på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Umeå Universtitet har 4 campuser og ca 35 000 studenter. Umeå universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling dit.

Se mer av Umeå Universitetet her:

Facebook

Twitter

YouTube


Undervisningsspråk
Engelsk og svensk    

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Erasmus+: 2 plasser (bachelor og master)
Nordlys: Ingen begrensing

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlys- eller Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Les mer om valg av emner ved Umeå her

Semesterorganisering
Høstsemester: Fra slutten av august til midten av januar
Vårsemester: Midten av januar til begynnelsen av juni

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Les mer om bolig ved Umeå her

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling