en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tampere University of Technology - Finland

Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  • © Tampere University of Technology
  • © Tampere University of Technology
  • © Tampere University of Technology
  • © Tampere University of Technology

Tampere University of Technology på nett.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universitetet har utdannet ingeniører siden 1911 og har ca. 11.000 studenter tilbyr emner og studieprogrammer på engelsk innom ‘Business and Built Environment’, ‘Computing and Electrical Engineering’, ‘Engineering Sciences’ og ‘Natural Sciences’.

UiS har en Erasmus+avtale med TUT som dekker ingeniør- og teknologifag og har spesielt bra tilbud for studenter som ønsker å kombinere teknologi og driftsledelse og studenter med interesse i koplingen mellom teknologi og industri. I tillegg er TUT og UiS begge medlemmer av NORDTEK, et nettverk av tekniske universiteter i Norden, som tilbyr utveksling.

Informasjon for utvekslingsstudenter på TUT

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Erasmus+avtale: Her er det 2 plasser for studenter på det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (bachelor og/eller masternivå). Studenter på «Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse» (master) vil bli prioritert.

NORDTEK-nettverk: Ingen begrensning på utvekslingsplasser.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ eller NORDTEK-avtale er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
NORDTEK eller Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Sjekk nettsiden for oversikt over emner

Semesterorganisering
Høstsemester: August/september-desember
Vårsemester: Januar-mai

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Studentboliger administreres av Tampere Student Housing Foundation (Toas). 

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du  trenger visum til Finland.

 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:

utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling