en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tammerfors Universitet – Finland

Tammerfors Universitet er Finlands fjerde største universitet.

  • Copyright: Tammerfors
  • Copyright: Tammerfors
  • Copyright: Tammerfors
  • Copyright: Tammerfors

Tammerfors Universitet på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Tammerfors Universitet ble grunnlagt I 1925 og har idag ca 23000 studenter. Tammerfors Universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit

Se mer av Tammerfors Universitet her:

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

Main campus tour

LinkedIn


Undervisningsspråk
Engelsk og finsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk og finsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Ingen begrensing

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen

Valg av emner
Finn ut mer om valg av emner.

Semesterorganisering
Høstsemester: 31. August til 20.desember 
Vårsemester: 11 januar til 31. mai

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Les mer om bolig ved Tammerfors her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling