en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Svenska Social- og Kommunal høgskola ved Universitetet i Helsinki (Soc&Kom) – Finland

Soc&Kom er en selvstendig enhet ved Universitet i Helsinki der undervisningsspråket er svensk.

  • © Swedish School of So­cial Science -University of Helsinki

Soc&Kom på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Ved Soc&Kom kan du bl.a.studere journalistikk, sosialt arbeid, sosiologi og statsvitenskap. Ca. 500 studenter studerer med Soc&kKom. Soc&Kom er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit

Les mer i denne brosjyren

Undervisningsspråk
Engelsk, finsk og svensk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk, finsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Ingen begrensing

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Mer om valg av emner her.

Semesterorganisering
Høstsemester: 1. august til slutten av desember
Vårsemester: 1 januar til slutten av juli.

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Finn ut mer om bolig.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling