en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stockholms universitet – Sverige

Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  • Stockholms universitet
  • Stockholms universitet
  • Stockholms universitet

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Universitet har ca. 700 00 studenter, over 200 utdanningsprogram og er rangert til ett av de beste universitetene i Europa. Stockholms universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UiS, uansett studieprogram.

Se mer av Stockholms universitet her:

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

Undervisningsspråk
Engelsk og svensk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Nordlys: 2 plasser

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlysutveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Les mer om valg av emner her.

Semesterorganisering
Høstsemester: 31. september til 17. januar
Vårsemester: 18. januar til 5. juni

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Universitet tilbyr bolig til utvekslingsstudenter. Les mer om bolig her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling