en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

South-Eastern Finland University of Applied Sciences - Finland

Reis til eksotiske Savonlinna for å oppleve studentlivet på en ny måte. South-Eastern Finland University of Applied Sciences - Finland tar imot over 4000 internasjonale studenter hvert år - ta del i opplevelsen du også!

  • © kouvolansanomat.fi - XAMK

På nett

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Krav om karakterer
Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall utvekslingsplasser totalt
Ikke oppgitt.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på en Nordplus utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordplusstipend  kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: Slutten av august - desember
Vårsemester: Midten av januar - mai

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
South-Eastern Finland University of Applied Sciences tilbyr studentboliger. Det er viktig å søke på bolig så fort man har mottatt tilbud om studieplass. Mer informasjon om studentbolig

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider
 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling