en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Savonia University of Applied Sciences - Finland

Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil bli kjent med annen kultur og utvikle deg faglig. Savonia University of Applied Sciences har flest studenter i Finland som studerer medisin og helsefag!

  • © studylink - Savonia University

Savonia University of Applied Sciences på nett.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Savonia University of Applied Sciences  har campuser  i Iisalmi, Varkaus og i Kuopio. Universitetet tilbyr en rekke studieprogram innen flere fagområder som årlig tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale studenter. Universitetet i Stavanger har inngått en Nordplus-avtale med Savonia University of Applied Sciences.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. 

Krav om karakterer
Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise

Antall utvekslingsplasser totalt
Ikke oppgitt

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på en Nordplusutveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordplusstipend  i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: 1. september - 20. desember
Vårsemester: 9. januar - 31. mai

Endringer kan forekomme. Informasjon om semesterordning på nett

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit.

Bolig
Universitetet er behjelpelig med å finne bolig.
Guide for nye studenter

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et land i Norden. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider
 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no
 

---

Erfaringsrapporter  – fra studenter som har vært på utveksling