en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Professionshøjskolen UCC - Campus Nordsjælland, Danmark

Vil du reise til utlandet på utveksling, men samtidig ikke være så langt hjemmefra? Reis til Professionshøjskolen UCC i Hillerød på Nordsjælland!

  •  © Professionshøjskolen UCC
  •  © Professionshøjskolen UCC
  •  © Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC på nett
Facebook

Professionshøjskolen UCC er en stor høyskole med 9.000 fulltidstudenter og 4000 deltidsstudenter. UCC har flere studiesteder i og rundt København, samt Nordsjælland og Bornholm. UiS har inngått en Erasmus+ avtale med UCC.

Undervisningsspråk
Dansk

Krav om karakterer
Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall studenter
2 studenter (bachelor sykepleie)

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på  Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: August - desember
Vårsemester: Januar - juni

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Studentene får informasjon om bolig i løpet av søknadsprosessen.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider
 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling