en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mittuniversitetet – Sverige

Mittuniversitetet har campuser i Östersund, Sundsvoll og Härnösand.

  • Campus Sundsvall
  • Campus Östersund
  • Campus Härnösand

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
De tre campusene har ulik stil og noe ulikt utdanningstilbud.Campus Härnösand preges av lærerutdanning og utdanninger innen humaniora. I Sundsvall finns en rekke tekniske og naturvitenskaplige utdanninger mens campus Östersund har sitt tyngdepunkt i samfunnsvitenskap. Se nettsidene deres for å finne ditt studieprogram. Mittuniversitetet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling dit.

Se mer av Mittuniversitetet her:

Facebook

Instagram

YouTube

Flere filmer her

Undervisningsspråk
Engelsk og svensk    

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Ingen begrensing

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen

Valg av emner
Les mer om valg av emner her

Semesterorganisering
Høst semester: Ca 1. september til ca midten av januar. (NB “Introduction days” starter uken før)
Vår semester: 19. januar til ca 10 juni. (NB “Introduction days” starter uken før)
Les mer om semesterorganiseringen ved Mittuniversitetet her.

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Mittuniversitetet har boliggaranti på alle 3 campuser. Les mer om bolig her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling