en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Luleå Tekniske Universitet (LTU) – Sverige

LTU er Skandinavias nordligste tekniske universitet med forskning og utdanning i verdensklasse, med blant annet tett samarbeid med selskap som Bosch, Ericsson og Scania.

  • Luleå
  • Luleå
  • Luleå
  • Luleå
  • Luleå

Luleå Tekniske Universitet på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
LTU ligger i byen Luleå ved Østersjøen og har ca. 16 000 studenter. Luleå Tekniske Universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling dit.

LTU er Sveriges nordligste tekniske universitet og tilby bl.a. forskning og utdanning innom «Business Administration, Technology and Social Sciences”, “Civil, Environmental and Natural resources engineering «, «Computer Science, Electrical and Space Engineering» og «Engineering Sciences and Mathematics». Målet er å skape Sveriges beste studentmiljø. LTU har emner innom stort sett alt i ingeniør- og teknologiutdanning og har et spesielt bra tilbud for studenter som ønsker å kombinere teknologi og driftsledelse

Se mer av LTU her:

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Undervisningsspråk
Engelsk og svensk    

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Erasmus+avtale: Her er det 2 plasser for studenter på det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (bachelor og/eller masternivå). Studenter på «Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse» (master) vil bli prioritert. I tillegg er LUT og UiS begge medlemmer av Nortek, et nettverk av tekniske universiteter i Norden, som tilbyr utveksling. Her er det ingen begrensning på utvekslingsplasser.

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus+ eller Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen

Valg av emner
Emner på engelsk les her.

Semesterorganisering
Høstsemester: September - januar
Vårsemester: Januar - juni

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Les mer om bolig ved LTU her

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling