en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Linnéuniversitetet - Sverige

Motto: Linneaus University – a creative and international knowledge environment promoting curiosity, creativity, companionship and utility.

  • Linnéuniversitetet
  • Linnéuniversitetet
  • Linnéuniversitetet

På nett: www.lnu.se

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Linnéuniversitetet ligger i Småland, med campus både i Växjö og Kalmar. Universitetet er oppkalt Carl von Linné, som var en betydningsfull naturforsker og lege. Totalt er det rundt 30.000 studenter på de to campusene.

Universitetet i Stavanger og Linnéuniversitetet er begge med i ulike nordiske Nordplus-nettverk blant annet for sykepleie. Nordlys-nettverket under Nordplus åpner for utveksling for alle studieprogram på både bachelor- og masternivå. For barnehagelærer-/lærerstudenter er det en Erasmus-avtale. Sykepleiestudenter reiser på Nordplus-avtalen (mer informasjon for denne studentgruppen nederst på siden).

Undervisningsspråk  
Svensk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Studenter som skal ta emner på engelsk må levere en Language Proficiency Report. Linnéuniversitetet krever at man behersker engelsk på nivå B2. Det er ingen krav til språk for studenter som skal ta emner på svensk.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Nordplus: 2
Erasmus: 2

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordplus- eller Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Studenter som reiser til Linnéuniversitetet får enten ekstra stipend fra Nordplus- eller Erasmus+-programmet i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: Slutten av august-midten av januar
Vårsemester: Midten av januar-begynnelsen av juni

Hvert semester er delt inn i 4 studieperioder som hver tilsvarer 7,5 studiepoeng.
Detaljert akademisk kalender.

Valg av emner
Linnéuniversitetet har en rekke emner som undervises på engelsk som er åpne for utvekslingsstudenter. Det kan også være mulig å følge emner som undervises på svensk.

Barnehagelærerstudenter følger undervisning sammen med de svenske studentene.

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig
Les mer om bolig ved Linnéuniveristetet her.


Informasjon for studenter som går på bachelor i sykepleie:

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Du vil få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend fra Statens Lånekasse for utdanning er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre. Du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Sykepleiestudenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales.
Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider
 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling