en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Københavns Universitet

København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  • © Københavns Universitet
  • © Københavns Universitet

På nett: www.ku.dk

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Københavns Universitet (KU) er Danmarks eldste universitet fra 1479, og tar årlig imot rundt 1,500 internasjonale studenter.

KU tilbyr utdanning innenfor fem aktuelle fagområder: Humaniora, juss, naturvitenskapelige fag og helsefag. Universitetet er med sine 40,000 studenter det største i Danmark.

Både UiS og KU er medlem av Nordlysnettverket, som åpner for utveksling innen alle fagområder. 

Se mer av Købenavns Universitet her:

Facebook

YouTube

Undervisningsspråk  
Dansk og engelsk.

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i dansk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen.

Antall utvekslingsplasser totalt
Nordlys: 2 per semester. Alle studenter ved UiS konkurrerer om de to plassene, og vi har normalt flere søkere enn plasser, så det kan være lurt å legge inn et reelt andrevalg når man søker om utveksling.

Informasjon om skolepenger
Ingen skolepenger. 

Stipendmuligheter
Nordlys-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: September-januar
Vårsemester: Februar-juni

Valg av emner
Se kurskatalog på KU sin nettside.
Du kan kun velge emner som er åpne for utvekslingsstudenter og som er innenfor samme fagområde som du studerer.

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig
Som nordisk student vil du ikke få tilbud om bolig ved Københavns universitet, men heller hjelp til selvhjelp. Les mer om bolig på KU's hjemmesider.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter - fra studenter som har vært på utveksling.