en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Københavns Professionshøjskole - Danmark

Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole.

  • © Københavns Professionhøjskole
  • © Københavns Professionhøjskole

På nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Københavns Professionshøjskole (KP) har omtrent 20.000 studenter og samler Danmarks største antall studenter innen lærer- og sykepleierutdanning. Høyskolen tar imot cirka 570 internasjonale studenter årlig.

UiS har Erasmus- avtaler med KP innen følgende fagområder:

  • Sykepleie (campus Nordsjælland)
  • Statsvitenskap og sosiologi
  • Barnehagelærer og lærer

Undervisningsspråk  
Engelsk og/eller dansk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller dansk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Sykepleie: Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.
Statsvitenskap og sosiologi: Ingen karakterkrav
Barnehagelærer og lærer: Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Sykepleie: 2 plasser per semester
Statsvitenskap og sosiologi: 4 plasser per semester
Barnehagelærer og grunnskolelærer: 4 plasser

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus + utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus + stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Statsvitenskap- og sosiologi:
Utreisende studenter tar emner ved studieprogrammet Katastrofe- og Risikomanager.

Grunnskolelærer:
Emneoversikt innen Education

Grunnskolelærer 5-10 (4-årig):
Utvekslingspakke Madkunskab – 30 ECTS inkludert skolepraksis (kun vår)
 
Barnehagelærer:
Velg en av disse emnetilbudene:
1) Fairytales and Creative Storytelling in Education (30 ECTS)
2) People with Special Needs (30 ECTS)

Du kan også følge andre ordinære emner som undervises på dansk. Da må du sette sammen ditt eget kursprogram, og få en godkjenning av Institutt for barnehagelærerutdanning.

Semesterorganisering
Høstsemester:  August- januar
Vårsemester: Januar-juni

Studiepoeng i utlandet
30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig
KP er behjelpelig med bolig. Mer informasjon.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikringen til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no
studyabroad@uis.no

---------

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling