en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jamk University of Applied Sciences - Finland

Reis på utveksling til studentbyen Jyväskylä! Universitetet tilbyr en rekke aktiviteter og muligheter for studenter. Rundt 400 utvekslingsstudenter drar på utveksling til JAMK Univeristy of Applied Sciences hvert år! Reis du også!

  • © JAMK

Jamk University of Applied Sciences på nett.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Jamk University of Applied Sciences har over 8000 studenter fra over 70 land. Universitetet tilbyr en rekke studieprogram innefor det fleste fagområder. Universitetet i Stavanger har inngått en Erasmus+ avtale ned Jamk.

Undervisningsspråk
Engelsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet  fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan ta en IELTS eller TOEFL test.

Krav om karakterer
Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall utvekslingsplasser totalt
2 studenter på bachelor i sykepleie

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på en Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Erasmus+ stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering
Høstsemester: ca 20. august - 20. desember
Vårsemester: ca 4. januar - 20. juni

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS credit.

Bolig
JAMK har ingen boliggaranti, men du kan søke om bolig når du får tilbud om studieplass. Les mer om KOAS her.

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

 

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter  – fra studenter som har vært på utveksling