en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Högskolan Dalarna – Sverige

«Å kombinere kunnskap, utdanning og forsking i Dalarna og verden» er Högskola Dalarna (HD) sin motto. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning så bli med på en lærerik og givende utdanningsopphold i Sverige!

  • ©https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/studenterna-vill-flytta-till-falun

På nett
Videopresentasjon
Praktisk Informasjon
Facebook
Campus

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Dalarna ligger nordvest i Sverige i Svealand. Högskola Darlarna har cirka 14600 studenter og tok imot 444 internasjonale studenter i 2017. HD har 2 campuser i Falun og Borlänge. Kurser innom Fjernsyns og multimedieproduksjon holdes i Falun.

Undervisningsspråk  
Engelsk og/eller svensk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Fjernsyns og multimedieproduksjon: 4 plasser per semester fordelt mellom bachelor og masterstudenter per semester (masterstudenter må finne kompatible fag)

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Erasmus + utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter
Erasmus + stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Sjekk nettsiden for oversikt over emner undervist på engelsk. Det kan også være mulig for norske studenter å ta emner undervist på svensk:
For Fjernsyns og multimedieproduksjon, klikk her.

Semesterorganisering
Høstsemester: Sen August – Medio Januar
Vårsemester: Medio Januar – June

Akademisk kalender

Studiepoeng i utlandet
1 studiepoeng = 1 ECTS

Bolig
Det er mulig å søke om bolig gjennom Högskola i Dalarna, men det blir ikke gitt noen boliggaranti for internasjonale studenter. HD samarbeider med to forskjellige boligselskaper, en i Falun og en i Borlänge. Internasjonale studenter anbefales å søke om bolig i god tid. Dette kan gjøres til og med før man får opptak. Studenter registrer for bolig utfra hvilken campus de vil studere på.
Mer informasjon her

Flere spørsmål om utveksling?

Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no
studyabroad@uis.no
------
Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling.