en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gøteborgs Universitet (GU) – Sverige

GU har som ambisjon om å bli et av Europas ledende universitet innen miljø og bærekraftighet. Årlig tar de imot 2500 internasjonale studenter og du kan bli en av dem!

  • Göteborgs Universitet
  • Göteborgs Universitet

Gøteborgs Universitet på nett

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
UiS har flere avtaler med Gøteborgs universitet (GU), deriblant, Erasmus+ avtale innen sosialt arbeid og hos UK. GU er også medlem av Nordlysnettverket som åpner for at studenten fra nesten alle fagmiljø kan reise på utveksling dit.

Se mer av Gøteborgs Universitet her:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Undervisningsspråk
Engelsk og svensk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Nordlys: ikke fastsatt. Tilgjengelig for alle studenter ved UiS, med unntak av fag ved Business School, School of Economics og Law.
Erasmus: 1 plass for studenter ved Institutt for sosialfag, 2 studenter for Master i spesialsykepleie, 2 studenter for Master i Helsesøsterfag

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordplus eller Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordplusstipend eller Erasmusstipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner
Emner ved Gøteborg
Nordlysstudenter som søker ved Faculty of Social Science forventes å ta emner på svensk.

Semesterorganisering
Høstsemester: 31 August – 17 Januar
Vårsemester: 18 Januar – 6 Juni

Se full akademisk kalender her

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig
Det fins flere muligheter for bolig i Göteborg.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige

Sykepleierstudenter:

Vaksiner
Sjekke UD sine landsider  for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Forsikring
Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales. Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling