en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Danmarks Medie- og Journalisthøyskole - Danmark

Danmarks Medie- og journalisthøyskole (DMJX) sin visjon er å være et globalt orientert kraftsenter for medie- og kommunikasjonssektoren med fokus på talent, livslang læring og innovasjon.

  • Copyright: DMJX
  • Copyright: DMJX
  • Copyright: DMJX

DMJX på nett: www.dmjx.dk

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
DMJX er Nord-Europas største senter for journalistikk med rundt 1,300 studenter fordelt på 100 fagtilbud. Høyskolen har campus i både København og Århus.

Universitetet i Stavanger og DMJX er begge med i et nordisk Nordplus-nettverk for journalistutdanning.

Undervisningsspråk  
Engelsk og dansk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum C1 i engelsk  henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Krav om karakterer
Ingen, men det er konkurranse om å komme inn på enkelte fag. Søkere bør skaffe et anbefalingsbrev som kan legges ved søknaden.

Antall utvekslingsplasser totalt
Nordplusavtalen gjelder kun studenter som studerer journalistikk eller fjernsyns-og multimedieproduksjon. Merk at DMJX er opptatt av balanse i utvekslingen, noe som kan begrense opptaket av UiS-studenter. Erasmus-avtalen gjelder for en student som går på bachelor i journalistikk.

Informasjon om skolepenger
Ingen skolepenger.

Stipendmuligheter
Nordplus-stipend eller Erasmus+ stipend  i tillegg til støtten fra Lånekassen
 

Valg av emner
Her finner du oversikt over studietilbud.

Semesterorganisering
Høstsemester: September-januar
Vårsemester: Februar-juni

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig
Det er mulig å søke om bolig samtidig som du søker om opptak til DMJX. Les mer om bolig her.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling