en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åbo Universitet (University of Turku) – Finland

Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland med undervisning skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  • Copyright: Åbo Universitet
  • Copyright: Åbo Universitet

Åbo Universitet på nett.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen
Åbo universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UiS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit

Se mer av Åbo Universitetet her:

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

Student guide


Undervisningsspråk
Engelsk eller finsk

Krav om språkkunnskaper
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller finsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Krav om karakterer:
Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt
Ingen begrensing

Informasjon om skolepenger
Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter
Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen

Valg av emner
Les mer om valg av emner her

Semesterorganisering
Høstsemester: 1. september til 31 desember.
Vårsemester: 1 januar til slutten av mai.

Studiepoeng i utlandet
30 studiepoeng = 30 ECTS credit

Bolig
Finn ut mer om bolig i Åbo her

Visum
Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål om utveksling?
Kontakt Internasjonalt kontor:
utveksling@uis.no

---

Erfaringsrapporter – fra studenter som har vært på utveksling